RSS:Studentské tažení na západ Čech

Jindřich Kořínek ,


Tento týden se uskutečnilo Akademické MČR v OB, tentokrát pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni. Jediného zástupce, nebo spíše zástupkyni, ač v barvách TU v Liberci, měl náš oddíl díky Lucii Krafkové.


Kvalitních závodů, jak po stránce sportovní i pořadatelské, se zúčastnila celá řada kvalitních závodníků z celé ČR. A jak se vedlo naší zástupkyni na krátká a klasické trati? Více než dobře, no posuďte sami.

Krátká trať, 34 závodnic:
1.Spurná Martina CVUT
2.Doležalová Vendula UK
3.Krafková Lucie TU

Klasická trať, 19, závodnic:
1.Krafková Lucie TU
2.Doležalová Monika UTB
3.Spurná Martina CVUT

Stránky závodů.N íst—Šnka