RSS:Jindřich Kořínek nadále předsedou klubu

Daniel Wolf ,Ve čtvrtek 21. prosince 2017 se poprvé sešel výbor oddílu v kompletním novém složení, které určila volební výroční členská schůze začátkem prosince. Výbor oddílu zvolil předsedou oddílu Jindřicha Kořínka, který tak načíná ve své funkci 4. volební období. Nově byla ustanovena pozice místopředsedy oddílu, na kterou výbor zvolil Daniela Wolfa. Hospodářem oddílu bude od roku 2018 Veronika Horáková. Dále výbor oddílu ustanovil nový orgán - Trenérskou radu a jejím předsedou zvolil Martina Luštického. Trenérská rada bude tvořena trenéry všech tréninkových skupin a několika dalšími členy oddílu a bude zodpovídat za tréninkovou přípravu, termíny a systém oddílových tréninků a soustředění a další. V reakci na stoupající členskou základnu se výbor dále zabýval změnou systému členství a členských příspěvků, které schválila výroční členská schůze a systémem odměn. Po novém roce bude informace rozeslána všem členům a spuštěna registrace na novou sezónu 2018.

Celý výbor oddílu přeje všem členům krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho nejen orientačních úspěchů v roce 2018!

PF2018


Nástěnka