RSS:Výroční výzva

Jindřich Kořínek ,


Vážení členové oddílu,

rok 2017 uzavřela podařená výročka za účasti pana starosty Ing. Tomáše Hockeho, místostarostky Mgr. Jany Svobodové a předsedy TJ Turnov Ing. Pavla Svatoše.

Je však nutné poohlédnout se na následující rok a začít jednat.


Pro chod oddílu je zcela zásadní vedení výboru, trenérské zajištění, zajištění tréninků, a především zajištění hlavních pořadatelů závodů. Z předchozího odstavce vyplývá následující: hledá se ředitel, správce materiálu a stavitelé tréninků!

Na výroční schůzi byly schváleny nové příspěvky i odměny za činnost. V interněv sekci ke stažení i v přihláškovém systému (odkaz) je jednoduchý návod – „Příručka turnováka“ + systém odměn za činnost a výsledky. Jedná se o nultý ročník, po kterém se bude systém upravovat. Považujte tento dokument výhradně za oddílově interní.

Hledá se ředitel PP

Jak bylo řečeno na výročce, hledá se ředitel Pěkných prázdnin. Co tato funkce obnáší? Obejít pár vlastníků louky, dva vlastníky lesa, zajet na obec a koordinovat jednotlivé vedoucí úseků. Nutno říci, že naprosto všichni vedoucí úseků 100% vědí, co mají dělat a není nutné je úkolovat a snad ani příliš kontrolovat. Dokonce i žádost na CHKO je už připravena a mapaři mapují. Znalost orientačního běhu, stavění tratí a všeho okolo, technická znalost shromaždiště, a další znalosti nejsou nutné ani potřebné.

Jedná se opravdu o navštívení pár vlastníků, institucí a koordinaci pořadatelů v průběhu závodů. Tento fakt jistě potvrdí všichni předcházející ředitelé. Od letošního roku je navíc připraveno i symbolické ocenění.

Hledá se správce materiálu

Stále se rozrůstá stav našeho materiálního vybavení, ale jeho evidence a správa značně pokulhává. Až moc často se hledají stany, krabičky, vlajky a další materiál. Co tato funkce obnáší? Mít přehled o stavu materiálu, půjčovat materiál jiným oddílům, kontrolovat stav stanů, případně zajistit opravu apod. Od letošního roku navíc i symbolické ocenění.

Stavění tréninků

V průběhu ledna / února proběhne základní školení na stavbu tratí obecně i na stavění tréninků v OCADu tak, aby zajištění tréninku zvládl opravdu každý. Po školení bude otevřen seznam pro stavění tréninků.

Za výbor oddílu Jindřich Kořínek a Daniel Wolf / vybor"@"tur.cz


Nástěnka