RSS:Jarnězimní turnovská liga 2018/2019

Daniel Wolf ,


Po loňské úspěšné Jarní turnovské lize připravujeme i na letošní zimu sérii měřených mapových tréninků, abychom se mohli společně potkat, zaběhat si s mapou a trochu se naladit na sezónu 2019. Počet kol se rozšířil na šest, termínovka se natáhla na volné víkendy od Vánoc až po březen, a tak vám Jarnězimní turnovská liga ve svém druhém ročníku naservíruje šest pestrých mapových zážitků. Známá je termínovka i systém soutěže. Tak neváhejte a doražte se proběhnout!


Termínovka 2018/19:

1. kolo - 26.12.2018: "Vánoční double", Jenišovice (Zabořilovi)
2. kolo - 13.1.2019: Kost (Lušťa)
3. kolo - 26.1.2019: "Povýročkový speciál" (Dann)
4. kolo - 17.2.2019: Vidlák (Miška, Šulda)
5. kolo - 24.2.2019: bude upřesněno (Bajeřík)
6. kolo - 10.3.2019: "Finále" (Filip)

Bližší informace k místům konání a detailní rozpis daného tréninku vyjde vždy nejdéle v týdnu před akcí. Místa a typy tréninků se mohou měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách. V případě nepřívětivého počasí a velkého množství sněhu může být trénink pořadatelem přesunut na jiný termín nebo bez náhrady zrušen.

Termíny jsou navrženy tak, aby nekolidovaly s jinými stěžejními akcemi a prázdninami dětí. Stejně jako loni to budou zpravidla nedělní odpoledne. Vyjma 26.12. ráno v čase tradičního halového OB a vyjma 26.1., což bude sobotní ráno po páteční oddílové výročce. Výroční členská schůze se uskuteční v pátek 25.1.2019 v Turnově.

Kategorie: D12, H12, D14-16, H14-16, D, H

Bodování: V každé vypsané kategorii boduje vždy 10 nejlepších kluků a také holek systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů, sčítá se výsledek čtyř nejlepších závodů ze šesti kol. Nejlepší v každé kategorii budou vyhlášeni na halovém tréninku 14.3.2019.

Tréninky zařazené do Jarnězimní turnovské ligy jsou určeny primárně pro členy oddílů TUR a JEN. Případní další zájemci se mohou účastnit v omezeném počtu pouze po předchozí dohodě s pořadatelem dle jeho možností (kapacita parkovišť, časového plánu, atd.) a za poplatek za tisk map a zprostředkování tréninku. Děkujeme za pochopení.

Nejedná se o žádné oficiální závody, ale pouze o sérii měřených mapových tréninků v okolí Turnova. Tréninky nejsou určeny pro malé děti ani úplné začátečníky. Nejlehčí stavěná trať je na úrovni D/H12. Běhá se na vlastní nebezpečí.

Těšíme se na Vaši účast!


N íst—Šnka