RSS:Vánoční double 2018 - výsledky a fotky

Vojtěch Zabořil ,Závod se uskutečnil na den sv. Štěpána 26.12.2018 v Jenišovicích, jako první závod Jarnězimní turnovské ligy 2018/2019. Šlo o dvoukolový závod, první část ve vnitřních prostorách Základní školy, druhá část – sprint ve vesnické zástavbě, malém parku a areálu ZŠ.

Celkové výsledky jsou dány součtem časů z obou částí.

V mužích vyhrál Vítek Zakouřil a v ženské kategorii Šárka Sokolářová

Více na: ob.zaborilovi.cz


Nástěnka