POKYNY pro účastníky závodu JO – 28.3.2009

závodu ještědského žebříčku mládeže a dospělých na krátké trati


Centrum: Pěnčín – Sportovní hala ( vedle OÚ), bude značeno

Příjezd: Od Turnova směr Čtveřín, z R10 od Prahy sjezd Pěnčín, Svijanský Újezd

Prezentace: V centru závodu od 9:00 do 10:00.

Parkování: Na parkovišti u Kulturního domu Pěnčín ( v obci bude značeno), parkovné 20 Kč/auto; 60 Kč/autobus. Platí přísný zákaz parkování v obci a v okolí Sportovního centra. Bude kontrolováno pořadateli, porušení bude trestáno diskvalifikací!

Start: 00 = 10:30 hod.

Kategorie P2, P4 mohou startovat libovolně do 4asu 100, kategorie HDR v čase 50 – 100, tj do 12:10hodin. Na startu se musí nechat zapsat a razí startovací kontrolu.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: 300m ( parkoviště je ve směru na start/z cíle )

Centrum – start: 2000m (značeno modrobílými fáborky)

Cíl - centrum: 1100m

Uzavírka cíle: 14:00 hod.

Mapa: U zámku, 1:10 000, E=5m, stav březen 2009, autor Jan Mertlík, revize Adam Franců, formát A4, není vodovzdorně upravena! Mapy se v cíli odebírají.

Upozornění: V lese probíhá na některých místech těžba dřeva, dbejte zvýšené opatrnosti!

Terén: Rovinatý s minimálním převýšením. Řada porostových detailů, hodně komunikací, svahy

místy členěny rýhami a zářezy. Vzhledem k roční době cesty a rýhy podmáčené.

Popisy kontrol: V centru

Způsob ražení: Elektronický razící systém SportIdent. Po doběhu je závodník povinen si vyčíst čip, vyčítání čipů v místě prezentace.

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie. Časy vítěze dle soutěžního řádu JO na rok 2009

Kategorie: HDR, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60,

Tratě a převýšení:

D10 1070km, převýšení 15m H10 1160km, převýšení 15m

D12 1450km, převýšení 30m H12 1570km, převýšení 20m

D14 2480km, převýšení 45m H14 2550km, převýšení 50m

D16 3090km, převýšení 70m H16 3690km, převýšení 95m

D18 3380km, převýšení 95m H18 3950km, převýšení 70m

D20 3790km, převýšení 100m H20 4960km, převýšení 125m

D21K 3530km, převýšení 125m H21K 5130km, převýšení 130m

D21L 4470km, převýšení 140m H21L 6110km, převýšení 185m

D35 3370km, převýšení 85m H35 3860km, převýšení 115m

D40 3070km, převýšení 70m H40 3740km, převýšení 95m

D45 2520km, převýšení 70m H45 3600km, převýšení 80m

D50 2570km, převýšení 45m H50 3240km, převýšení 75m

D55 1870km, převýšení 30m H55 3190km, převýšení 90m

D60 1870km, převýšení 30m H60 2570km, převýšení 45m

H65 2570km, převýšení 45m H70 2000km, převýšení 45m

HD10L 1580km, převýšení 35m HDR 1580km, převýšení 35m

P2 1410km, převýšení 35m P4 3360km, převýšení 60m

Zdravotní služba: V cíli.

Občerstvení: Po závodě v centru

WC: V centru, na parkovišti a cestou na start

Mytí: V centru, šatny ve sportovní hale

Dětský koutek: V centru

Vyhlášení vítězů: Dětské kategorie do D/H14, bezprostředně po skončení závodu, bude průběžně upřesněno

Protesty: Písemně s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.

Jury: Ita Krafková, Martin Kučera, Dušan Novotný, bude upřesněno na místě

Funkcionáři: Ředitel: Barbora Rančáková, R3

Hlavní rozhodčí: Martina Sedláčková, R3

Stavba tratí: Martin Baier, R3


Další informace: Cesta na start vede kolem cíle, možnost uložit svršky do připravených pytlů!

Ve Sportovní hale možnost bude otevřen stánek s domácím pečivem a teplými nápoji.

Platí PŘÍSNÝ zákaz vstupu do tělocvičny v centru v JAKÉKOLI venkovní obuvi!

Dodržování bude kontrolováno pořadateli, porušení je možné potrestat diskvalifikací závodníka. V rámci zachování dobrých vztahů s místními Vás tímto žádáme o dodržení tohoto pravidla, tělocvična je nová, rádi bychom se sem jednoho krásného dne vrátili!
Závodníci se účastní podniku na vlastní nebezpečí!

Pořadatelé děkují Lesům ČR (Husa) za souhlas s pořádáním tohoto závodu, starostovi obce Pěnčín, stejně tak jako jejím občanům za tolerantnost vůči orientačním běžcům i všem dalším, kteří přispěli ke zdaru závodu.