POKYNY pro účastníky NOB – 27.3.2009

závodu mistrovství JO v nočním OB, veteraniády JO v nočním OB

 

Centrum:              Pěnčín – Sportovní hala ( vedle OÚ), bude značeno

Příjezd:                 Od Turnova směr Čtveřín, z R10 od Prahy sjezd Pěnčín, Svijanský Újezd

Prezentace:           V centru závodu od 18:00 do 19:30

Parkování:            Na parkovišti u Kulturního domu Pěnčín ( v obci bude značeno), parkovné 20 Kč/auto; 60 Kč/autobus. Platí přísný zákaz parkování v obci a v okolí Sportovního centra. Bude kontrolováno pořadateli, porušení bude trestáno diskvalifikací!

Start:                    00 = 20:00 hod.

                               Kategorie P2 a P4 mohou startovat libovolně v čase 00 – 60, tj do 21 hodin. Na startu se musí nechat zapsat a razí startovací kontrolu. 

Vzdálenosti:         Parkoviště – centrum: 300m ( parkoviště je ve směru na start/z cíle )

                               Centrum – start: 2000m (značeno modrobílými fáborky)

                               Cíl - centrum: 1100m

Uzavírka cíle:       23:30 hod.

Mapa:                   U zámku, 1:10 000, E=5m, stav březen 2009, autor Jan Mertlík, revize Adam Franců, formát A4, není vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu.            Mapy se v cíli odebírají.

Upozornění:         Některé kategorie přebíhají méně frekventovanou silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!

Terén:                  Rovinatý s minimálním převýšením. Řada porostových detailů, hodně komunikací, svahy            

                               místy členěny rýhami a zářezy. Vzhledem k roční době cesty a rýhy podmáčené.

Popisy kontrol:     V centru  -  přímo ve Sportovní hale

Způsob ražení:     Elektronický razící systém SportIdent. Po doběhu je závodník povinen si vyčíst čip, vyčítání čipů v místě prezentace.

Časový limit:        120 minut pro všechny kategorie. Časy vítěze dle soutěžního řádu JO na rok 2009

Kategorie:            H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, P2, P4

Tratě a převýšení:  

D16 3280km, převýšení 110m     H16 4540km, převýšení 145m

D18 3730km, převýšení 120m     H18 6330km, převýšení 220m

D20 4700km, převýšení 140m     H20 6240km, převýšení 200m

D21 7010km, převýšení 220m     H21 9780km, převýšení 320m

D35 4700km, převýšení 140m     H35 6240km, převýšení 200m

D40 4700km, převýšení 140m     H40 6330km, převýšení 220m

D45 3550km, převýšení 125m     H45 5040km, převýšení 165m

D50 3550km, převýšení 125m     H50 5040km, převýšení 165m

D55 3550km, převýšení 125m     H55 5040km, převýšení 165m

                                                      H60 3710km, převýšení 105m

P2 2090km, převýšení 60m          P4  4330km, převýšení 140m

Zdravotní služba: V cíli.

Občerstvení:         Po závodě v cíli. Ve Sportovní hale možnost zakoupení teplých nápojů.

WC:                     V centru, na parkovišti a cestou na start

Mytí:                    V centru, šatny sportovní haly.

Ubytování:           Ve Sportovní hale v centru z pátku na sobotu ve vlastním spacím pytli. Jiné druhy ubytování pořadatel nezajišťuje.

Vyhlášení vítězů: Všechny kategorie, bezprostředně po skončení závodu

Protesty:               Písemně s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.

Jury:                     Igor Gálus, Lukáš Hýbl, Vladimír Hora, bude upřesněno na místě

Funkcionáři:         Ředitel:                   Martina Sedláčková R3

                            Hlavní rozhodčí:      Barbora Rančáková, R3

                            Stavba tratí:             Martin Váňa, R3

 

Další informace:  Cesta na start vede kolem cíle, možnost uložit svršky do připravených pytlů!

                               Platí PŘÍSNÝ zákaz vstupu do tělocvičny v centru v JAKÉKOLI venkovní obuvi!

Dodržování bude kontrolováno pořadateli, porušení je možné potrestat diskvalifikací závodníka. V rámci zachování dobrých vztahů s místními Vás tímto žádáme o dodržení tohoto pravidla, tělocvična je nová, rádi bychom se sem jednoho krásného dne vrátili!

 

 

Závodníci se účastní podniku na vlastní nebezpečí!

Pořadatelé děkují Lesům ČR (Husa)  za souhlas s pořádáním tohoto závodu, starostovi obce Pěnčín, stejně tak jako jejím občanům  za tolerantnost vůči orientačním běžcům i všem dalším, kteří přispěli ke zdaru závodu.