Rozpis závodu

 

3.. závod žebříčku Ještědské oblasti s rankingovým koeficientem 1,00

Mistrovství JO a Veteraniáda ve sprintu s rankingovým koeficientem 1,02

Memoriál těch, kteří se nedožili 30. výročí založení oddílu

 

Pořadatelský orgán: Liberecký krajský svaz OB

 

Pořadatelský subjekt: Oddíl orientačního běhu TJ Turnov

 

Datum: sobota 9. 4. 2011 dopoledne závod na krátké trati

sobota 9. 4. 2011 odpoledne Oblastní mistrovství a Veteraniáda ve sprintu

 

Místo: krátká trať: Restaurace Vidlák, Bohuslav 11, Turnov, značeno z obce Borek pod Troskami

            sprint: Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov, značeno z centrálních parkovišť

 

Start:   krátká trať: 00 = 9:30, intervalový

            sprint: 00 = 15:00, intervalový

 

Mapa: krátká trať: Skaláček, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav: květen 2009, autoři: Josef Borůvka a Zdeněk Sokolář, revize únor 2011 Martin Baier, Martin Vlček, Vít Zakouřil, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena

            sprint: Hvězdárna, 1:5 000, ekvidistance: 2 m, mapový klíč ISSOM 2007, stav: březen 2011, autoři Jindřich Kořínek, Adam Franců, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena

 

Vzdálenosti:    krátká trať:     parkoviště – shromaždiště: do 500 m

shromaždiště – start: do 1 500 m

                                               cíl – shromaždiště: do 1 000 m

                        sprint:              parkoviště – shromaždiště: do 1 000 m

shromaždiště – start: do 500 m

                                               cíl – shromaždiště: do 200 m

 

Kategorie:      krátká trať: HDR (doprovod rodičů), D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2, P4

                        sprint: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2 (úroveň D12), P4 (úroveň H16)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

 

Délky tratí: Předpokládané časy vítězů podle soutěžního řádu JO

 

Terén: krátká trať: Členitý s hlubokými údolími a prudkými svahy, pískovcové skály, průchody, převážně jehličnatý dobře průběžný les s dobrou viditelností.

            sprint: Městská zástavba, park a částečně historické centrum města, kopcovitý, asfalt 80%

 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel ČSOS, soutěžního řádu JO 2011 a prováděcích pokynů k soutěžím JO2011

 

Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTident pro všechny kategorie

 

Přihlášky: do 1.4., prostřednictvím přihláškového systému OB Haná, výjimečně na e-mail prihlasky@tur.cz

Přihlášky pro dopolední závod budou přijímány pouze do naplnění limitu 350 závodníků, stanoveného CHKO Český ráj. Při naplnění limitu mají přednost závodníci klubů Ještědské oblasti. Přihlášky na místě budou přijímány podle možností pořadatele a za dvojnásobné startovné.

 

Startovné:  

Krátká trať:

DHL, DHR                             30 Kč/os

DH 10 – 14                             35 Kč/os

P2, P4                                     50 Kč/os

ostatní kategorie                      60 Kč/os

zapůjčení SI čipu 30 Kč/ks (kategorie DHL,DHR,DH10 zdarma)

v případě ztráty či nevrácení zapůjčeného čipu úhrada 700 Kč/ks

sprint:

DH 10 – 14                             35 Kč/os

P2, P4                                     50 Kč/os

ostatní kategorie                      60 Kč/os

zapůjčení SI čipu 30 Kč/ks (kategorie DHL,DHR,DH10 zdarma)

v případě ztráty či nevrácení zapůjčeného čipu úhrada 700 Kč/ks

 

 

Platby: Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 10006-25835581/0100, jako variabilní symbol uveďte 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

 

Prezentace:     7:30 – 8:30 restaurace Vidlák

                        14.00-14:30 prostory Gymnázia Turnov

 

Dětský závod: bude probíhat v centru závodů

 

Protesty:  Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, po skončení závodu písemně s vkladem na adresu hlavního rozhodčího:     

Martin Baier, Bukovina 54, Turnov 511 01

            Lucie Krafková, Sídliště 574, Cvikov 471 54

 

Funkcionáři:   Ředitelka závodů:                                            Tereza Sehnalová

                        Hlavní rozhodčí:           Krátká trať:                 Martin Baier, R3

                                                           Sprint:                          Lucie Krafková, R3

                        Stavitelé tratí:               Krátká trať:                 Vít Zakouřil, R3

                                                           Sprint:                          Daniel Wolf, R3

 

Upozornění:
Dopolední závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY PRO OBA ZÁVODY!!! BUDE KONTROLOVÁNO! Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány na webu www.tur.cz

 

Rozpis byl schválen JSK 8. března 2011.