ROZPIS

Závodu mistrovství JO v nočním OB, veteraniády JO v nočním OB,

1. závodu ještědského žebříčku mládeže a dospělých na krátké trati.

závodu systému Ranking s koeficientem 1.00 
a veřejného závodu

 

Pořádající orgán:       Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt:    TUR – OOB TJ Turnov

Datum:                       Pátek 23. 3. 2012 – OM noční OB

Sobota 24. 3. 2012 – JŽ krátká trať

Centrum:                    Mašov – Sokolovna  50°34'22.886"N, 15°8'59.200"E. V prostoru shromaždiště není prostor                                 na oddílové stany ani na parkování.

Kategorie soutěžní:    OM NOB (pátek): H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55

JŽ KT (sobota):H10, H12, H14, H16, H18, H20, D10, D12, D14, D16, D18, D20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65

Kategorie náborové:             OM NOB (pátek): P2, P4 (tréninkové tratě, délka cca 2 a 4 km),

JŽ KT (sobota): D10L, H10L, HDR (fáborková trať, doprovod povolen pouze v kategorii „HDR“), P2, P4 (tréninkové tratě, délka cca 2 a 4 km), F

Přihlášky:                   Do pátku 16. 3. 2012 23:59:59 v oficiálním formátu ČSOS přes přihláškový systém www.obhana.cz, nebo výjimečně na adresu prihlasky@tur.cz za základní vklad. Po termínu o 50% zvýšený vklad. Dohlášky v den konání závodu budou přijímány za dvojnásobný vklad oproti základnímu. Neplatí pro kategorie HDR, H/D10L, P2, P4.

Ubytování:                 Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně v centru z pátku na sobotu ve vlastním spacím pytli; 60,-Kč/osoba/noc. Jiné druhy ubytování pořadatel nezajišťuje. Požadavek na ubytování v tělocvičně specifikujte v přihlášce!!!

Vklady:                      OM NOB        mistrovské kategorie               90 Kč

kategorie P2, P4                      60 Kč

KT             Kategorie  HDR, D/H10L       40 Kč

Kategorie H/D10 – H/D14      45 Kč

Kategorie D/H 16 a starší        70 Kč

Kategorie P2 a P4                   60 Kč

Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 10006-25835581/0100, jako variabilní symbol uveďte 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Protesty:                    Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, po skončení závodu písemně s vkladem na                              adresu hlavního rozhodčího:

                                   Daniel Wolf, Malá Skála, Záborčí 324, Železný Brod 468 22

                                   Lucie Krafková, Sídliště 574, Cvikov 471 54

Systém ražení:            Sportident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 30,- Kč. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci v ČSOS složí zálohu na čip 800,- Kč pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena.

Prezentace:                V pátek 23.3. v centru od 18:00 do 19:30

V sobotu 24. 3. v centru od 9:00 do 10:00

Start:                         Pátek: OM NOB         intervalový, 00 = 19:30 (západ slunce 18:17)

vzdálenost z centra do 2 km

Sobota: JŽ KT                        intervalový, 00 =10:30

vzdálenost z centra do 1,5 km

Cíl:                             OM NOB, JŽ KT: Vzdálenost z centra do 1 km

Parkování:                 1km od shromaždiště, parkování pouze dle pokynů pořadatelů v areálu 50°34'43.795"N, 15°9'3.689"E – bude vybíráno parkovné.

Směrné časy:              Časy vítěze dle soutěžního řádu JO na rok 2012

Terén:                                     Kopcovitý s hustou sítí cest a velkým počtem skal. Les s dobrou viditelností.

Mapa:                                     OM NOB:        Svatá Anna 1:10 000, stav 2011, rozměr A4

                                   JŽ KT:             HDR, P2, P4, H/D10L – H/D21 Hlavatice, 1:10 000 stav 2011, rozměr A4

                                                           H/D35 a starší Hlavatice, 1: 7 500, stav 2011, rozměr A4

                                   Nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu.

Stavba tratí                Pátek OM NOB:                      Sobota JŽ KT:

Petr Hostaš                             Vít Zakouřil

Hlavní rozhodčí:        Daniel Wolf, R3 (OM NOB)   Lucie Krafková R3 (JŽ KT)

Ředitel závodu:          Petra Pavlovcová

Občerstvení:               V centru závodu

WC a mytí:                V centru závodu

Upozornění:              Závody se konají v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY PRO OBA ZÁVODY!!!                                                                BUDE KONTROLOVÁNO! Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.

www stránky:            http://www.tur.cz/jestedska/2012/

 

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu JO ČSOS