ROZPIS

Závodu mistrovství JO v nočním OB a Přeboru Prahy v nočním OB

1. závodu ještědského žebříčku mládeže a dospělých na krátké trati.

závodu systému Ranking s koeficientem 1.00 
a veřejného závodu

 

Pořádající orgán:       Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt:    TUR – OOB TJ Turnov

Datum:                       Pátek 5. 4. 2013 – OM JO noční OB, Přebor Prahy noční OB

Sobota 6. 4. 2013 – JŽ krátká trať

Centrum:                   Drhleny - camping , 50°49´02.769´´N , 15°07´24.147´´E . V prostoru shromaždiště je prostor                                 na oddílové stany a na parkování.

Kategorie soutěžní:    OM NOB (pátek): H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60,   

                                                                       D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60

JŽ KT (sobota): H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55,  

          H60, H65, H70 ,

          D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,

Kategorie náborové:             OM NOB (pátek): P2, P4 (tréninkové tratě, délka cca 2 a 4 km),

JŽ KT (sobota): D10L, H10L, HDR (fáborková trať, doprovod povolen pouze v kategorii

                           „HDR“), P2, P4 (tréninkové tratě, délka cca 2 a 4 km), F

Přihlášky:                   Do pátku 29. 3. 2013 do 23:59:59 v oficiálním formátu ČSOS pouze přes přihláškový systém ORIS!! Případné odhlášky po termínu zasílejte na prihlasky@tur.cz.

Ubytování:                 Pořadatel nezajišťuje. Informace a domluvené možnosti budou na webu do půlky března.

Vklady:                      OM NOB        mistrovské kategorie               80 Kč

kategorie P2, P4                      60 Kč

KT             Kategorie  HDR, D/H10L       40 Kč

Kategorie H/D10 – H/D14      45 Kč

Kategorie D/H 16 a starší        70 Kč

Kategorie P2 a P4                   60 Kč

Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 107-2319400267/0100, jako variabilní symbol uveďte 13xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Protesty:                     Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč, po skončení závodu písemně se vkladem na adresu hlavního rozhodčího:

                                   NOB:   Daniel Wolf, Malá Skála 324, 468 22

                                   KT:      Lucie Krafková, Sídliště 574, Cvikov 471 54

Systém ražení:           SportIdent pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 30,- Kč. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci v ČSOS složí zálohu na čip 800,- Kč pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena.

Prezentace:                V pátek 5.4. v centru od 19:00 do 20:30

V sobotu 6.4. v centru od 9:00 do 10:00

Start:                         Pátek: OM NOB         intervalový, 00 = 20:30 (západ slunce 19:30)

vzdálenost z centra do 2 km

Sobota: JŽ KT                        intervalový, 00 =10:30

vzdálenost z centra do 2 km

Cíl:                             OM NOB, JŽ KT: Vzdálenost z centra do 1 km

Parkování:                 shromaždiště, parkování dle pokynů pořadatelů v areálu campu – bude vybíráno parkovné.

Směrné časy:              Časy vítěze dle soutěžního řádu JO na rok 2013.

Terén:                                     Členitý s hustou sítí cest a velkým počtem skal. Převážně s dobrou viditelností.

Mapa:                                     OM NOB:        Branžež, 1:10000, ekv. 5m, aktualizace 2013, rozměr A4   

                                   JŽ KT:             Kančí zoubek, 1:10000, ekv. 5m, aktualizace 2013, rozměr A4

                                                          

                                   Nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu.

 

Stavba tratí:               Martin Váňa , R3  (OM NOB)                Martin Baier , R3  (JŽ KT)             

Hlavní rozhodčí:        Daniel Wolf , R3  (OM NOB)                         Lucie Krafková , R3  (JŽ KT)

Ředitel závodu:          Jiří Provazník

Občerstvení:               V centru závodu

WC a mytí:                V centru závodu

Upozornění:              Závody se konají v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ                                     POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY PRO OBA ZÁVODY!!!                              BUDE KONTROLOVÁNO! Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.

www stránky:                        http://www.tur.cz/jestedska/2013/

 

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu JO ČSOS