Pokyny

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2008

Pořadatel: OOB TJ Turnov

Shromaždiště: Louka u Autokempinku Kacanovy

Prezentace: v místě shromaždiště
Pátek22.8.200817.00 - 22.00
Sobota23.8.20087,30 - 8,30
Neděle24.8.20088,00-8,30

Prosíme o prezentaci celých oddílů. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatele.

Ubytování:
Možnost ubytovat se bez prezentace po předchozím zaregistrování stanu a počtu osob u pořadatele.

Parkování:
Na vyznačených místech dle pokynů pořadatelů.Přísný zákaz parkování aut u stanů.

Kategorie:
HDR, D10L (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D 45, D50, D55, D60, D65 H10L (linie), H10, H12, H14 , H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H 45, H50, H55, H60, H65, H70, P2, P4

Společné pokyny pro všechny etapy:
Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!

Cesty na start a z cíle jsou pro E1 a E2 společné a jsou značeny modrobílými fáborky. Cesta na start E3 je značena modrobílými fáborky a z cíle červenobílými.

Mapy na všechny tři etapy nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici obaly.

Kategorie HDR, P2 a P4 startují průběžně, start oražením startovní kontroly, pouze ve startovních časech od 60 do 120. Tratě kategorií HDR a HD 10L jsou značeny oranžovými fáborky.

Povinný úsek je vyznačen oboustranným koridorem, doběh od sběrné kontroly červenými fáborkami.

Popisy: pouze na shromaždišti.

Ražení:
SportIdent, v případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 700,- Kč.

Při průběhu cílem orazíte cílovou kontrolu, vyčítání čipů po oba dny na shromaždišti. Neodkládejte vyčítání.

První pomoc: lékař v cíli

Terén:
Skalnatý, nadměrně členitý, fyzicky i orientačně náročný, podložka místy velice náročná, doporučujeme zakrytí dolních končetin. Dbejte zvýšené opatrnosti, některá místa jsou vysoce nebezpečná.

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOB, E3 u delších tratí zkrácená až o 25%.
Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny v prostoru shromaždiště.

1.etapa
Krátká trať, start 00 = 9,30 hodin, intervalový,
mapa Jezírka 1:7500, E 5m, stav jaro 2008, časový limit 100 minut, mapový klíč ISOM 2000. Mapy se nevybírají.

Vzdálenosti:
Shromaždiště - start - 1600m, převýšení 60m,
cíl - shromaždiště 400 m, převýšení 0m.
Občerstvení pouze v prostoru cíle. Cesta na start vede přes prostor cíle (cíl cca v 1/3 vzdálenosti). WC- Toi-Toi 350m od prostoru startu. Prostor závodu je v CHKO Český ráj. Udržujte čistotu.

Přísný zákaz vstupu do všech nově osázených pasek, v mapě jsou značeny fialovým šrafem. Bude kontrolováno pořčadatelem a porušení bude trestáno diskvalifikací. Případné prohřešky budou předány Správě CHKO Český ráj. Na okrajích lesa se na některých postupech vyskytují ohradníky bez proudu. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejich překonávání.

2.etapa
Sprint, start 00 = 16,00 hodin, intervalový,
mapa Hlavatice 1:5000, E 5m, stav jaro 2008, časový limit 45 minut, mapový klíč ISSOM 2006 - pro sprint.Mapy se nevybírají. V mapě nejsou mapovány žádné vývraty!

Vzdálenosti:
Shromaždiště - start - 2300m, převýšení 100m,
cíl - shromaždiště 2600m, převýšení 0m. Občerstvení pouze v prostoru cíle, cesta z cíle vede přes start, na startu je možné odložit věci ve stanu. WC - Toi-Toi 600m od prostoru startu. Prostor závodu je v CHKO Český ráj. Udržujte čistotu.

3.etapa
Klasika, start 00 = 9,30 hodin, intervalový,
mapa Kacanovy 1:10000, E 5m, stav jaro 2008,časový limit 150 minut, mapový klíč ISOM 2000. Mapy se nevybírají.

Vzdálenosti:
Shromaždiště - start - 1500m, převýšení 100m,
cíl - shromaždiště 200m, převýšení 0m.
Občerstvení na trati - občerstvení jsou vyznačena v mapě.
Občerstvení na startu i v cíli, WC-Toi-Toi 300m od prostoru startu. Prostor závodu je v CHKO Český ráj, udržujte čistotu.

Hlídání dětí: bude zajištěno v prostoru shromaždiště

Doprovodný program:

Kulturní dům Kacanovy - 200m, náplň dle zvyklostí PP, začátek 20.00hodin.

Vyhlášení výsledků:
v neděli 24.srpna 2008 na shromaždišti - průběžně po uzavření jednotlivých kategorií. Čas závisí hlavně na včasném vyčítání čipů. Vyhlášeni a oceněni budou všichni klasifikovaní závodníci kategorie HD 10 a první tři závodníci všech kategorií.

Předpokládané složení jury:
Bude upřesněna v centru závodů v pátek večer.

Funkcionáři sportovní akce:
Ředitel závodu Tereza Sehnalová
Hlavní rozhodčí Jakub Oma
Stavitelé tratí
E1 - Daniel Wolf, Miroslav Folprecht
E2 - Jana Omová
E3 - Jindřich Kořínek


Upozornění:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY !!! BUDE KONTROLOVÁNO!

Cesty na start a z cíle vedou po silnici II.třídy. Chovejte se ohleduplně a dbejte zvýšené opatrnosti

Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele. Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB TJ Turnov, či přímo s lesními správami a CHKO.