Rozpis

Rozpis dvoudenního tříetapového závodu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2008

Pořadatel: OOB TJ Turnov

Datum: 23.-24. 8.2008

Místo: obec Kacanovy

Shromaždiště: obec Kacanovy - louka u koupaliště
1.etapa - krátká trať 2.etapa - sprint 3.etapa - klasika
23.srpna 2008 23.srpna 2008 24.srpna 2008
Start 00= 9:30 intervalový 16:00 intervalový 9:30 intervalový
Mapa
Jezírka
1:7 500
Mapa
Hlavatice
1:5 000
Mapa
Kacanovy
1:10 000
Stav léto 2008 Stav Léto 2008 Stav léto 2008

Kategorie:
HDR( doprovod rodičů), D10L(fáborky bez doprovodu), D10, D12, D14, D16, D18, D20,D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10L(fáborky bez doprovodu), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2 (kratší, mapově nenáročná trať pro začátečníky), P4 ( mapově náročnější trať pro zkušenější) V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do kategorií dle prováděcích předpisů a soutěžního řádu. Rozhodující je datum Rankingu k 31.7.2007. Počty v jednotlivých podkategoriích: H21E, A, B – 40, 60, 70, D21E, A, B – 30, 50, 70. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených

Samozřejmostí bude orienťácká školka při závodech.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOB.

Terén:
Skalnatý, členitý, mapově a fyzicky náročný

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOB

Systém ražení:
Sportident pro všechny kategorie pro oba dny

Přihlášky:
Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém Hanácké oblasti, vyjímečně e-mail o.holas@atlas.cz. V případě startu pouze v některých etapách, uveďte tuto skutečnost v poznámce. Počet závodníků bude omezen správou CHKO v první polovině května. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém uzavřen.

Startovné:
Startovné na 3 etapy
Přihláška doručené do do 31.7.08 po 31.7.08
Dětské kategorie do DH14 včetně 240,- 330,-
Veteránské kategorie od DH60 240,- 330,-
Ostatní 360,- 540,-
Příchozí 240,-
Startovné 1 etapa
Dětské kategorie do DH14 včetně 80,- 110,-
Veteránské od DH60 80,- 110,-
Ostatní 120,- 180,-
Příchozí 80,-
Půjčovné SI 30,-Kč / etapa, kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma Přihlášky po 31.7.2008 pouze při nenaplnění limitovaného počtu závodníků, které bude stanoveno správou CHKO v první polovině května a dle možností pořadatele. U kategorií DH21 pouze do podkategorií C.

Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 10006-25835581/0100, jako variabilní symbol uveďte 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci. Rozpis plateb vyplňte do souboru XXXRozpisPlateb.xls a zašlete na adresu vera.kvapilova@centrum.cz. Tuto adresu používejte prosím jen k řešení záležitostí týkajících se plateb!!

Prezentace:
Pátek 22.8.2008 17.00- 22.00 Centrum závodů v obci Kacanovy
Sobota 23.8.2008 7,30- 8,30 Centrum závodů v obci Kacanovy
Neděle 24.8.2008 8,00-8,30 Centrum závodů v obci Kacanovy
Prosíme o prezentaci celých oddílů.

Ubytování - Louka v obci Kacanovy ve vlastních stanech, k dispozicipitná voda, WC toi toi, stánek s občerstvením
Děti 6- 15 let 30,-/noc
Osoba nad 15 let 60,-/noc
Platby za ubytování zasílejte spolu s platbami za startovné
Auto 30,-/den- bude vybíráno na místě!

V turistické oblasti je několik hotelů,ubytoven, množství penzionů- www.ceskyraj.cz- nezajišťuje pořadatel

Vyhlášení 3 nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli ve 14.00 hodin . Pořadí je dáno prostým součtem časů.

Upozornění:
Závody se konají v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY !!! BUDE KONTROLOVÁNO! Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.

Funkcionáři:
Ředitel závodu Tereza Sehnalová tereza.sehnalova@atlas.cz
Hlavní rozhodčíJakub Oma R2
Stavitelé tratíE1- Daniel Wolf, Miroslav Folprecht
E2- Jana Omová
E3- Jindřich Kořínek

Web: www.tur.cz/pekneprazdniny/