Pokyny

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2009

Pořadatel: OOB TJ Turnov

Shromaždiště: Rekreační středisko Palda

Prezentace: v místě shromaždiště
Pátek21.8.200917.00 - 22.00 rekreační středisko Palda
Sobota22.8.20097,00 - 8,00 rekreační středisko Palda
Neděle23.8.20098,00-8,30 rekreační středisko Palda

Prosíme o prezentaci celých oddílů. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatele.

Ubytování:
Ubytovaní ve stanech je zajišťováno na prezentaci, ubytovaní v chatkách a apartmánech na recepci zařízení.
Stánek s občerstvením a prodej sportovních potřeb pouze v centru po celou dobu.

Parkování:
Na vyznačených místech dle pokynů pořadatelů. Přísný zákaz parkování aut u stanů. Parkovací poplatek 40 Kč na oba dny bude vybírán na místě. Ubytovaní v chatkách a apartmánech parkovné pořadateli neplatí.
Povinný příjezd do centra v sobotu směrem od Ktové přes Rovensko (jednosměrná autobusová doprava) - bude značeno.

Kategorie:
HDR, D10L (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D 45, D50, D55, D60, D65 H10L (linie), H10, H12, H14 , H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H 45, H50, H55, H60, H65, H70, P2, P4

Společné pokyny pro všechny etapy: Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s hřeby pro etapu 1 a 3, platí i pro kotníkové boty s hřeby!

Cesty na start jsou pro všechny etapy značeny modrobílými fáborky.Cesty z cíle červenobílými.

Mapy na všechny tři etapy nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici obaly.

Kategorie HDR, P2 a P4 startují průběžně do startovního času 150, start oražením startovní kontroly,kategorie HDR však pouze od startovního času 60 (pozor změna!). Tratě kategorií HDR a HD 10L jsou značeny oranžovými fáborky. Doběh od sběrné kontroly je značen červenými fáborkami.

Popisy: pouze na shromaždišti.

Ražení:
SportIdent, v případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 700,- Kč.

Při průběhu cílem orazíte cílovou kontrolu, vyčítání čipů po oba dny v centru závodu. Neodkládejte vyčítání.

První pomoc: lékař v cíli

Terén:
E1 - Skalnatý, členitý, fyzicky i orientačně náročný, dbejte zvýšené opatrnosti, některá místa jsou vysoce nebezpečná.
E2 - kontinentální, zarostlý, doporučujeme zakrytí dolních i horních končetin.
E3 - Skalnatý, velmi členitý, fyzicky i orientačně náročný. Dbejte zvýšené opatrnosti. Výskyt vysokých skalních bloků.

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOB

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny v prostoru shromaždiště, tedy v centru závodu.

1.etapa
Klasická trať, start 00 = 9,00 hodin, intervalový,
mapa Skaláček 1:10 000, E 5m, stav jaro 2009, časový limit 150 minut, mapový klíč ISOM 2000. Mapy se nevybírají.

Vzdálenosti:
zastávka busu - start 300m, převýšení 0m,
cíl - zastávka busu 400m, převýšení 0m.
Občerstvení v prostoru startu i cíle.

WC Toi-Toi na zastávce busu 300m od startu. Prostor závodu je v CHKO Český ráj. Udržujte čistotu.
Občerstvení na trati. Občerstvovací stanice budou vyznačeny v mapě. Přísný zákaz vstupu do všech nově osázených pasek.Porušení bude trestáno diskvalifikací. V lese probíhá těžba, dbejte zvýšené opatrnosti!
Doprava z centra zavodu na start pouze kyvadlovou dopravou z centra. Přísný zákaz dopravy vlastními vozy. Autobusy budou jezdit pravidelně v intervalu 10 minut. Odjezd prvního autobusu na start v 7,45. Odjezd posledního autobusu po uzavření cíle.
Věci ze startu do prostoru cíle budou odváženy v pravidelných dvaceti minutových intervalech. Doporučujeme odjezd minimálně 60 minut před svým startem.

2.etapa
Sprint, start 00 = 16,00 hodin, intervalový,
mapa Palda 1:5000, E 2,5m, stav jaro 2009, časový limit 45 minut, mapový klíč ISSOM 2006 - pro sprint.Mapy se nevybírají.

Vzdálenosti:
shromaždiště(centrum závodu) - start 600m, převýšení 10m,
cíl - shromaždiště 0m, převýšení 0m.
Občerstvení pouze v prostoru cíle.
WC Toi-Toi v centru závodu.

3.etapa
Krátká trať, start 00 = 9,30 hodin, intervalový,
mapa Bora 1:5 000, E 5m, stav jaro 2009,časový limit 100 minut, mapový klíč ISOM 2000. Mapy se nevybírají.

Vzdálenosti:
centrum - bus 0m, bus-start 1300m (prev.50 m) - jde se okolo cíle, cil - bus 1200 m, odjezd prvního busu v 8.00
WC toi-toi a občerstvení po doběhu jsou cca 100 m od cíle, tj. cca 200 m před startem.

Prostor závodu je v CHKO Český ráj, udržujte čistotu.

Doprava z centra závodu na náměstí v Rovensku - přibližovací autobus. Celková vzdálenost z centra na start 3500m. Cesta bude značena modrobílými fáborky.

Mytí: pouze v centru soutěže pro všechny etapy.

Hlídání dětí: bude zajištěno v prostoru shromaždiště

Doprovodný program:
Rekreační středisko Palda, náplň dle zvyklostí PP, začátek, sobota 22.08.2009 20.30hodin.

Vyhlášení výsledků:
v neděli 23.srpna 2009 na shromaždišti - průběžně po uzavření jednotlivých kategorií. Čas závisí hlavně na včasném vyčítání čipů. Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci všech kategorií.

Předpokládané složení jury:
Pavel Košárek JAM, Petr Kozák KAM, Ivana Mrázková DKP

Funkcionáři sportovní akce:
Ředitel závodu Filip Stárek
Hlavní rozhodčíE1 - Jindřich Kořínek
E2 - Jakub Oma
E3 - Jana Omová
Stavitelé tratíE1 - Lucie Krafková
E2 - Martin Vlček
E3 - Jakub Oma

Upozornění:
PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY PRO ETAPY 1 A 3!!! BUDE KONTROLOVÁNO!

Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele. Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB TJ Turnov, či přímo s lesními správami a CHKO.