Pokyny

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2010

Pořadatel: OOB TJ Turnov

Shromaždiště: Louka u obce Srbsko, Branžež GPS: 50°30'17.429"N, 15°5'40.436"E

Prezentace: v místě shromaždiště
Pátek20.8.201012.00 - 14.00
Sobota21.8.20107.00 - 8.00
Neděle22.8.20108.00 - 8.30

Prosíme o prezentaci celých oddílů. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatele. Neparkujte mimo místa určená pořadatelem.

Ubytování:
Kemp Peklo u obce Branžež ve vlastních stanech. Při příjezdu automobilem budete vpuštění do kempu, kde zaplatíte majiteli parkovné dle ceníku. Po té si pěšky dojdete na prezentaci na shromaždiště - značeno zelenými fábory. Zde obdržíte identifikační náramky, bez kterých nebudete po 17:00 20.8.2010 vpuštěni do kempu. Na prezentaci zaroveň oznamte počet stanů. Dostanete štítek, který musíte viditelně umístit na stan. Tyto štítky se neplatí, jsou použity pro jednodušší identifikaci majitelem kempu.

Parkování:
Závodníci, kteří nejsou ubytovaní v Kempu Peklo parkují na louce u obce Srbsko dle pokynů pořadatele za poplatek 5OKč/celá akce.

Kategorie:
HDR, D10L (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10L (linie), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2, P4

Společné pokyny pro všechny etapy:
Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!

Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky. V E1 a E3 jsou dva starty, větvení cest na start bude označeno a na jednotlivých větvích budou uvedeny kategorie U E1 je navíc jeden start rozdělěn na dva mapové starty S1 a S2, ale koridory, nulování a kontrolu SI mají společné. S3 je samostaně - označeno větvení cest na start.

Mapy na všechny tři etapy nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici obaly.

Kategorie HDR, P2 a P4 startují průběžně, start oražením startovní kontroly. Kategorie HDR pouze ve startovních časech do 80 a kategorie P2 a P4 do 120. Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny oranžovými fáborky.

Doběh od sběrné kontroly oboustranným koridorem.

Popisy: pouze na shromaždišti.

Ražení:
SportIdent, v případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

Při průběhu cílem orazíte cílovou kontrolu, vyčítání čipů v koridoru za cílovou kontrolou. Dodržujte prosím oddělené koridory pro vyčítání závodníků PP a EM.

První pomoc: lékař v cíli. Každý účastník závodí na vlastní nebezbečí.

Terén:
Skalnatý, členitý, fyzicky i orientačně náročný, podložka místy velice náročná, doporučujeme zakrytí dolních končetin. Dbejte zvýšené opatrnosti, některá místa jsou vysoce nebezpečná.

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.
Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny v prostoru shromaždiště.

1.etapa
Krátká trať, start 00 = 15.00 hodin, intervalový,
mapa Sněhurka 1:10000, E 5m, stav léto 2010, časový limit 100 minut. Mapy se vybírají.

Vzdálenosti:
Shromaždiště - start S1 (D21A, D21E, D35, H18, H20, H21E, H35) a S2 (D18, D20, D21B, D40, H16, H21A, H21B, H21C, H40, H45) - 2200m, převýšení 20m, S3 - 1000m (DH10L, DH10, DH12, DH14, D16, D21C, D45, DH50, DH55, DH60, DH65, H70, HDR, P2, P4)
cíl - shromaždiště 0 m.
Občerstvení v prostoru cíle. WC - Toi-Toi na shromaždišti a na předstartu S1 a S2 300m před startem. Prostor závodu je v CHKO Český ráj. Udržujte čistotu.

Přísný zákaz vstupu do všech nově osázených pasek, v mapě jsou značeny fialovým šrafem. Bude kontrolováno pořadatelem a porušení bude trestáno diskvalifikací. Případné prohřešky budou předány Správě CHKO Český ráj.

2.etapa
Zkrácená, start 00 = 14.00 hodin, intervalový,
mapa Branžež 1:10000, E 5m, stav léto 2010, časový limit 120 minut. Mapy se vybírají.

Vzdálenosti:
Shromaždiště - start - 200m, převýšení 0m,
cíl - shromaždiště 0m. Občerstvení v prostoru cíle. WC - Toi-Toi na shromaždišti. Prostor závodu je v CHKO Český ráj. Udržujte čistotu.

3.etapa
Klasika, start 00 = 9,30 hodin, intervalový,
mapa Kost 1:10000, E 5m, stav léto 2010,časový limit 150 minut. Mapy se vybírají.

Vzdálenosti:
Shromaždiště - start 1200m, převýšení 20m
cíl - shromaždiště 0m.
Občerstvení na trati - občerstvení je na kontrolách vyznačeno v popisech.
Občerstvení v cíli, WC-Toi-Toi na shormaždišti. Prostor závodu je v CHKO Český ráj, udržujte čistotu.

Hlídání dětí: bude zajištěno v prostoru shromaždiště

Doprovodný program:
Kulturní sál hospody - Nová ves 1500m značeno žlutými fábory, náplň dle zvyklostí PP, začátek sobota 21.8. 20.00hodin.
Současně se závody PP probíhá Euromeeting 2010. Program závodů naleznete na webu.

Vyhlášení výsledků:
v neděli 22.srpna 2010 na shromaždišti - průběžně po uzavření jednotlivých kategorií. Vyhlášeni budou první tři závodníci všech kategorií.

Předpokládané složení jury:
Martin Janata DKP, Ondřej Sysel PGP, Zdenka Králová SSU.

Upozornění:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY !!! BUDE KONTROLOVÁNO!

Cesty na start a tratě vedou přes silnici II.třídy. Chovejte se ohleduplně a dbejte zvýšené opatrnosti

Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele. Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB TJ Turnov, či přímo s lesními správami a CHKO.