Rozpis

Rozpis třídenního tříetapového závodu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2010

Pořadatel: OOB TJ Turnov

Datum: 20.-22.8.2010

Místo: obec Srbsko, Branžež

Shromaždiště: louka JZ od obce Srbsko GPS: 50°30'17.429"N, 15°5'40.436"E
1.etapa - krátká trať 2.etapa - zkrácená trať3.etapa - klasická trať
20.srpna 2010 21.srpna 2010 22.srpna 2010
Start 00= 15:00 intervalový 14:00 intervalový 9:30 intervalový
Mapa
Sněhurka
1:10 000
Mapa
Branžež
1:10 000
Mapa
Kost
1:10 000
Stav 6/2010Stav 6/2010 Stav 6/2010

Kategorie:
HDR( doprovod rodičů), D10L(fáborky bez doprovodu), D10, D12, D14, D16, D18, D20,D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10L(fáborky bez doprovodu), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2 (kratší, mapově nenáročná trať pro začátečníky), P4 ( mapově náročnější trať pro zkušenější) V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do kategorií dle prováděcích předpisů a soutěžního řádu. Rozhodující je datum Rankingu k 31.7.2010. Počty v jednotlivých podkategoriích: H21E, A, B – 40, 60, 70, D21E, A, B – 30, 50, 70. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených

Samozřejmostí bude orienťácká školka při závodech.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Terén:
Skalnatý, mírně členitý, mapově a fyzicky náročný

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS

Systém ražení:
Sportident pro všechny kategorie pro všechny etapy

Přihlášky:
Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém Hanácké oblasti, vyjímečně použijte e-mail v.holas@drings.cz. V případě startu pouze v některých etapách, uveďte tuto skutečnost v poznámce. Počet závodníků je omezen správou CHKO na 850. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém uzavřen. Přednost mají závodníci přihlášení na všechny etapy.

Startovné:
Startovné na 3 etapy
Přihláška doručené do 1.8.2010 po 1.8.2010
Dětské kategorie do DH14 včetně 240,- 330,-
Veteránské kategorie od DH60 240,- 330,-
Ostatní 360,- 540,-
Příchozí 240,-
Startovné 1 etapa
Dětské kategorie do DH14 včetně 80,- 110,-
Veteránské od DH60 80,- 110,-
Ostatní 120,- 180,-
Příchozí 80,-
Půjčovné SI 30,-Kč / etapa, kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma. Neregistrovaní závodníci skládají za SportIdent zálohu 1000,-Kč.

Přihlášky po 1.8.2010 pouze při nenaplnění limitovaného počtu závodníků, které je stanoveno správou CHKO na 850 účastníků a dle možností pořadatele. U kategorií DH21 pouze do podkategorií C.

Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 10006-25835581/0100, jako variabilní symbol uveďte 272xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Prezentace:
Pátek 20.8.201012.00 - 14.00Centrum závodů louka JZ od obce Srbsko
Sobota21.8.20107,00- 8,00Centrum závodů, louka JZ od obce Srbsko
Neděle22.8.20108,00-8,30Centrum závodů, louka JZ od obce Srbsko
Prosíme o prezentaci celých oddílů.

Ubytování - Kemp Peklo u obce Branžež ve vlastních stanech, stánek s občerstvením, hotova jídla hospodského typu. Objednávejte v přihláškovém systému.
Děti do 12 let100,-/PP2010 (20-22.8)
Osoba nad 12 let130,-/PP2010 (20-22.8)
Děti do 6letzdarma

Platby za ubytování zasílejte spolu s platbami za startovné
Parkování pro neubytované na louce u obce Srbsko: auto 50,-/PP2010 - bude vybíráno na místě!
Parkování pro ubytované v kempu Peklo u obce Branžež: auto 30,-/den - bude vybíráno na místě!

Vyhlášení 3 nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli ve 14.00 hodin . Pořadí je dáno prostým součtem časů.

Upozornění:
Závody se konají v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY !!! BUDE KONTROLOVÁNO! Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.

Funkcionáři:
Ředitel závoduMartin Váňa mav1@seznam.cz
Hlavní rozhodčíKuba Oma E2+E3, Jindřich Kořínek E1
Stavitelé tratíE1- Martin Baier
E2- Miroslav Folprecht, Jiří Konopáč
E3- Jana Omová

Web: www.tur.cz/pekneprazdniny/2010/