Rozpis

Rozpis dvoudenního tříetapového závodu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2011

Pořadatel: OOB TJ Turnov

Datum: 20.-21.8.2011

Místo: obec Kacanovy

Shromaždiště: obec Kacanovy - louka u koupaliště
1.etapa - krátká trať 2.etapa - sprint 3.etapa - zkrácená trať
20.srpna 2011 20.srpna 2011 21.srpna 2011
Start 00= 9:30 intervalový 16:00 intervalový 9:30 intervalový
Mapa
Hlavatice
1:10000 kat. DH16-21
1:7500 ostatní
Mapa
Radeč
1:5 000
Mapa
Bukovec
1:10 000
Stav léto 2011 Stav léto 2011 Stav léto 2011

Kategorie:
HDR( doprovod rodičů), D10L(fáborky bez doprovodu), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10L(fáborky bez doprovodu), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2 (kratší, mapově nenáročná trať pro začátečníky), P4 ( mapově náročnější trať pro zkušenější) V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do kategorií dle prováděcích předpisů a soutěžního řádu. Rozhodující je datum Rankingu k 31.7.2011. Počty v jednotlivých podkategoriích: H21E, A, B – 40, 60, 70, D21E, A, B – 30, 50, 70. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených

Samozřejmostí bude orienťácká školka při závodech.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Terén:
Skalnatý, členitý, mapově a fyzicky náročný

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS

Systém ražení:
Sportident pro všechny kategorie pro oba dny

Přihlášky:
Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém Hanácké oblasti, vyjímečně e-mail pp@tur.cz. V případě startu pouze v některých etapách, uveďte tuto skutečnost v poznámce. Počet závodníků je omezen správou CHKO na 950. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém uzavřen.

Startovné:
Startovné na 3 etapy
Přihláška doručené do do 31.7.11 po 31.7.11
Dětské kategorie do DH14 včetně 240,- 480,-
Veteránské kategorie od DH60 240,- 480,-
Ostatní 360,- 720,-
Příchozí 240,-
Startovné 1 etapa
Dětské kategorie do DH14 včetně 80,- 160,-
Veteránské od DH60 80,- 160,-
Ostatní 130,- 240,-
Příchozí 80,-
Půjčovné SI 30,-Kč / etapa, kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma Přihlášky po 31.7.2011 pouze při nenaplnění limitovaného počtu závodníků a dle možností pořadatele. U kategorií DH21 pouze do podkategorií C.

Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 10006-25835581/0100, jako variabilní symbol uveďte 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Prezentace:
Pátek 19.8.2011 17.00- 22.00 Centrum závodů v obci Kacanovy
Sobota 20.8.2011 7,30- 8,30 Centrum závodů v obci Kacanovy
Neděle 21.8.2011 8,00-8,30 Centrum závodů v obci Kacanovy
Prosíme o prezentaci celých oddílů.

Ubytování - Louka v obci Kacanovy ve vlastních stanech, k dispozicipitná voda, WC toi toi, stánek s občerstvením
Děti 6- 15 let 40,-/noc
Osoba nad 15 let 80,-/noc
Platby za ubytování zasílejte spolu s platbami za startovné
Auto 50,-/PP2011 bude vybíráno na místě!

V turistické oblasti je několik hotelů,ubytoven, množství penzionů- www.ceskyraj.cz- nezajišťuje pořadatel

Vyhlášení 3 nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli ve 14.00 hodin . Pořadí je dáno prostým součtem časů.

Protesty
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Barbora Rančáková, Topolová 908, 289 24 Milovice

Upozornění:
Závody se konají v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY !!! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové s hřeby! Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov.

Funkcionáři:
Ředitel závodu Barbora Rančáková
barbora.rancakova@tur.cz
Stavitelé tratíE1- Pavel Hradec R3
HR - Jindřich Kořínek R1
E2- Daniel Wolf R3
HR - Barbora Rančáková R2
E3- Martin Baier R3
HR - Jindřich Kořínek R1

Web: www.tur.cz/pekneprazdniny/