3.závod JŽD, 3.závod jarního JŽM
3.závod JPDŽ, 3.závod JPDV

POKYNY
 

Datum:
neděle 10.4.2005

Pořadatel:
TJ Turnov - oddíl orientačního běhu (TUR)

Shromaždiště, centrum:
Pěnčín, kulturní dům

Prezentace:
9.4. 2005 při závodě 2. závodu žebříčku JO v Doksech.
10.4. 2005 v centru od 8:00 do 9:00 hodin
Veškeré dohlášky a změny budou v neděli ukončeny striktně v 9:15!
 

Vzdálenosti a značení
parkování - centrum do 100 m
centrum - start 1500m modrobílé fáborky
cíl - centrum 1200m červenobílé fáborky
liniová trať oranžové fáborky
trať F růžové fáborky

Parkování:
Parkujte zásadně podle pravidel silničního provozu a instrukcí pořadatele, je třeba aby byly zachovány průjezdy obcí pro autobusy a zemědělskou techniku!

Způsob ražení:
SPORTIdent. Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní jednotku, startovací jednotky použity nebudou. Na cílové čáře budou cílové jednotky.
Pro případ selhání elektroniky jsou na stojanech i kleště a kontrolu oražte do mapy do míst k tomu určených.
Závodníci, kteří mají vypůjčené čipy, je odevzdají při vyčítání.
Vyčítání čipů na shromaždišti, bude označeno. Každý závodník si zodpovídá za vyčtení čipu. Závodníci, kteří tak neučiní, nemohou být zveřejnění ve výsledcích.
Zapůjčení čipů na prezentaci v neděli za 30 Kč. H,D 10, 10L, 10LP zdarma. Za ztrátu čipu bude účtováno 700 Kč. U tratě F není užit systém Sportident, průkazky dostanou  nejmenší závodníci na startu.
Trať F bude připravena na shromaždišti.

Mapa:
U Zámku, 1:10000, ekv.5 m, stav únor-březen 2005, autoři Jan Had Mertlík, členové oddílu OB TJ Turnov
rozměr A4
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko výrazný strom
zelený křížek vývrat
hnědý křížek plošinka
Mapy jsou vytištěny na laserové tiskárně a  vloženy do PE-obalu. Pří intenzivním dešti doporučujeme vlastní mapníky.

Mapy se odevzdávají v cíli do 11,45.

Terén:
Mírně zvlněný, hustá síť cest, četné oplocenky
Přísný zákaz vstupu do šrafovaných ploch, nově osázených pasek a oplocenek
(bude trestáno diskvalifikací!)


Startovní pořadí:
Vyvěšeno na shromaždišti a na startu.

Start
00 = 10.00

Modrobílé fáborky
Každý závodník je před startem povinen si vymazat a zkontrolovat čip.
Při odebírání mapy si zkontrolujte, zda máte mapu své kategorie!!

Cíl
Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře.
Šťáva bude k dispozici v blízkosti cíle.
Vyčítejte čipy ihned po návratu z cíle - šetříte i svůj čas tím, že pomůžete urychlit vyhlášení!
Cíl bude uzavřen ve 14.15

Výsledky:
Průběžně v centru, po skončení závodu budou k dispozici na internetové adrese http://www.tur.cz.
Vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských a hlavních kategoriích a vyhlášení vítězů veteránských kategorií  v centru cca ve 13 hodin
.

Předpokládané časy:
Dle směrných časů uvedených v SŘ JO ČSTV.

Protesty:
S vkladem 200 Kč písemně do rukou hlavního rozhodčího. Jury bude sestavena a zveřejněna nejpozději do skončení prezentace.

WC, mytí
Na shromaždišti.

První pomoc

V cíli

Občerstvení:
Delší kategorie občerstvovačka (voda) v lese, po doběhu šťáva. V centru prodej základního občerstvení v restauraci.

Šestero upozornění pro úspěšné zvládnutí závodu:

1. Přísný zákaz vstupu v běžecké obuvi z lesa do jakékoliv části kulturního domu, umožněte sami sobě se sem ještě někdy v budoucnu vrátit!
2. Na startu není k dipozici WC a je zde přísný zákaz vstupu do lesa (závodní prostor) pod hrozbou diskvalifikace!
4. Zákaz vstupu do šrafovaných ploch, oplocenek a čerstvě osázených pasek, porušení bude trestáno diskvalifikací!
5. Pozor na správný sled kontrol, některé tratě se i několikrát kříží!
6. Časový limit pro všechny kategorie je 150 minut.

 

 

Funkcionáři:
Ředitel závodu: Jindřich Kořínek
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Holasová
Stavitelé tratí: Martin Váňa