3. závod žebříčku Ještědské oblasti v orientačním běhu na klasické trati
rankingový koeficient 1,0

Pořadatel:

ČSOB - Český svaz orientačního běhu, JO - Ještědská oblast

Technické provedení:

TJ Turnov - oddíl orientačního běhu (TUR)

Datum:

neděle 10.4.2005

Shromaždiště:

Obec Pěnčín , kulturní dům

Prezentace:

Neděle 8.00-9.00 . Kulturní dům v Pěnčíně
V sobotu na  závodech v Doksech. Prosíme zásadně o prezentaci celých oddílů

Kategorie:

HD 10L, HD 10LP(s doprovodem), HD 10, HD 12 -  HD 60, H65, H70, T2, T4
DH21 rozděleny na D21L, D21K, H21L a H21K. F - fáborková kategorie pro nejmenší s klasickým ražením
Délky tratí odpovídají časům vítězů pro klasickou trať.

Přihlášky:

Do 2.4.2005  na adresu o.holas@drings.cz .
Přihláška mailem je platná až po potvrzení příjmu. Použijte formát ČSOB.

Vklady:

30 Kč pro kat. HD 10L-HD 14, HD60 a výše. T2 a T4 30 Kč.Pro ostatní kategorie 50 Kč. F- zdarma.
Platba hotově při prezentaci. Přihlášky po nalosování startovní listiny  pouze za dvojnásobek!

Sportident:

všechny kategorie běží s SI, ve jmenovitých přihláškách uvést i číslo SI a požadavek na zapůjčení čipů.

Půjčovné je 30 Kč. Při ztrátě čipu bude vybírán poplatek 700 Kč.

Mapa:

U Zámku, 1:10000, ekv.5 m, autoři Mertlík, Oma, Baier, Kořínek
rozměr mapy A4, mapy budou vloženy do PE obalu

Térén:

Mírně zvlněný, hustá síť cest, četné oplocenky
Přísný zákaz vstupu do šrafovaných ploch, nově osázených pasek a oplocenek
(bude trestáno diskvalifikací!)

Šatny:

Ve vlastních dopravních prostředcích

Start 00:

10.00 hodin , po modrobílých fáborcích

Časový limit:

150 minut

Vzdálenost na start:

do 1500m

Vzdálenost z cíle:

do 1200m

Občerstvení:

Restaurace v kulturním domě.

Funkcionáři:

ředitel:

Jindřich Kořínek

 

stavba tratí:

Martin Váňa

 

hlavní rozhodčí:

Jaroslava Holasová